inspiration

Algemene voorwaarden

Exclusive Bitless & Western is een klein bedrijf dat zich voornamelijk bezig houd met op maat en naar wens gemaakt paardentuig. In het bijzonder de bitloos en/of western variant.

Voor zover tussen de gebruiker (Exclusive Bitless & Western) en de afnemer (de klant) niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere(algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de gebruiker.
Exclusive Bitless & western staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en andere betrokken partijen welke nodig zijn voor de zakelijk uitvoering van de geregistreerde diensten.

1. BESTELLEN

1.1 Door het plaatsen van een bestelling, gaat de afnemer akkoord met de gestelde Algemene Voorwaarden. Exclusive Bitless & Western behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd en zonder expliciete bekendmaking, te wijzigen.

1.2 Exclusive Bitless & Western garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.3 Ingevulde gegevens door de afnemer zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van de bestelde goederen. Ingevulde gegevens worden niet verstrekt aan derden.

2. LEVERING / BETALING

2.1 Voor custom made artikelen dient vooraf een aanbetaling van minimaal EUR 100 gedaan te worden op rekeningnummer NL68KNAB0257173811 (Knab) ten name van Exclusive Bitless & Western. Het restant dient voldaan te zijn voordat de bestelling wordt verzonden aan de klant.

2.2 Bij de betaling dient duidelijk de opgeven omschrijving vermeld te worden. Indien Exclusive Bitless & Western de betaling niet kan plaatsen, wordt het bedrag binnen enkele werkdagen retour geboekt naar de afnemer.

2.3 De aanbetaling dient binnen tien werkdagen te worden voldaan. Wanneer het bedrag niet binnen het gestelde termijn is ontvangen, vervalt de bestelling. De afnemer zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

2.4 Wanneer de aanbetaling voor de bestelde artikelen is bijgeschreven op bovenstaand rekeningnummer, is de bestelling definitief en is de afnemer verplicht de bestelde artikelen af te nemen en dus ook het restant bedrag te voldoen.

3. PRIJZEN

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen vermeld op de website van Exclusive Bitless & Western zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en/of verpakkingskosten.

3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. VERSTUREN

4.1 Als verzendkosten worden binnen Nederland de pakketposttarieven van PostNL gehanteerd. Indien mogelijk word er verzonden als brievenbuspakje a € 4,00. Grotere pakketten worden verzonden voor het tarief van 6,95.

4.2 Wij verzenden wereldwijd, waarbij altijd gezocht word naar de beste en meest gunstige verzendservice.

4.3 Voor bestellingen boven de € 250,00 worden binnen Nederland geen verzendkosten berekend.

5. ZICHTTERMIJN / RUILEN EN RETOURNEREN

5.1 Retourneren van Artikelen die geheel op maat en naar de wensen van de afnemer zijn gemaakt kunnen helaas niet worden geretourneerd.

6. FOUT IN LEVERING DOOR EXCLUSIVE BITLESS & WESTERN

6.1 De afnemer dient bij ontvangst van de goederen, direct de bestelling te controleren. Indien de afnemer door een fout van Exclusive Bitless & Western de verkeerde artikelen heeft ontvangen, zal dit door de afnemer direct na ontvangst van de goederen gemeld moeten worden aan Exclusive Bitless & Western.

6.2 Voor het melden van een foutief ontvangen artikel, geldt een reactie termijn van 7 werkdagen. Na deze 7 werkdagen is het niet meer mogelijk om een foutief ontvangen artikelen om te ruilen voor het juiste, of aanspraak te maken om het artikel aan te passen. De melding van een foutief ontvangen artikelen kan alleen schriftelijk (via email: eelkjemaaike@live.nl) worden gedaan.

6.3 Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Een fout gemaakt door Exclusive Bitless & Western, en gemeld binnen het gestelde termijn van 7 werkdagen, zal op kosten van Exclusive Bitless & Western worden opgelost.

7. GARANTIE

7.1 Exclusive Bitless & Western garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

7.2 Alle artikelen die door Exclusive Bitless & Western worden verkocht, zijn van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Indien de afnemer gebreken bij normaal gebruik opmerkt, dient dit direct te worden gemeld bij Exclusive Bitless & Western. In overleg zal er worden gezocht naar een passende oplossing.

7.3 De factuur/pakbon is het bewijs van aankoop en daarmee ook het garantiebewijs. Zonder (een kopie van) het garantiebewijs kunnen eventuele gebreken aan bestelde artikelen niet worden verholpen.

7.4 Normale slijtage van producten valt niet onder de garantie.

7.5 Deze garantie geldt niet indien:
{ De afnemer jegens Exclusive Bitless & Western in gebreke is;
{ De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
{ De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Exclusive Bitless & Western en/of gebruiksaanwijzing zijn behandeld.
{ De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Exclusive Bitless & Western is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

8.2 Exclusive Bitless & Western is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.3 Exclusive Bitless & Western is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, dieren of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen, raadpleeg onze website en/of vraag ernaar bij Exclusive Bitless & Western.

9 CUSTOM MADE

9.1 Exclusive Bitless & Western doet haar uiterste best Uw wensen om te zetten in een een mooi, exclusief en deugdelijk item. Alleen gemaakt van de beste materialen.

9.2 Exclusive Bitless & Western zal U precieze uitleg en instructie geven over de te nemen maten voor custom made items. De verantwoordelijkheid van het nemen van de juiste maten ligt bij de klant.

9.3 Mocht U deze verantwoordelijkheid voor het juist opnemen van de maten niet willen nemen, dan kan Exclusive Bitless & Western desgewenst tegen vergoeding bij U de maten komen opnemen. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid voor het opnemen van de juiste maten bij Exclusive Bitless & Western.

KVK nummer 67671357

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop